Prečo Triediť

Pri väčšine činností človek produkuje odpady, s ktorými je potrebné ďalej správne nakladať. Bez správneho nakladania s odpadmi by sme za chvíľu nežili v domácnostiach, ale skôr na skládkach. O tom, či dáme nový život odpadu, ktorý vyhadzujeme, rozhodu- jeme práve my.

 

Keď napríklad vyhodíme plastový kelímok do komunálneho odpadu, nedáme tak tomuto obalu šancu na ďalšie využitie a jednoducho ho znehodnotíme. Ak odpady správne roztriedime už doma, čaká ich recyklácia a ďalší nový život v podobe výrobkov, ktoré bežne používame.

Najjednoduchším spôsobom, ako triediť odpad a dať tak odpadu šancu na nový život, je triedenie už v mieste vzniku odpadu, a to vo Vašich domácnostiach. Teda už vo chvíli, keď obal alebo určitá vec doslúžila a my sa jej chceme zbaviť. Zo skúseností vyplýva, že priemerná slovenská domácnosť vyprodukuje najviac papierového a plastového odpadu. Na tieto dva druhy odpadov by sme si mali dávať pri ich odkladaní najväčší pozor.

Tým, že odpady triedime, sa uvoľní miesto v koši na komunálny odpad, ktorého sa tak produkuje menej. Vyseparovaný odpad sa tak stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu, zabezpečuje sa zároveň materiálové zhodnotenie odpadu a šetria sa surovinové zdroje. Dôležité sa však nezabúdať ani na fakt, že samotné recyklovanie odpadov tiež spotrebúva energetické a materiálové zdroje, nerieši problém s odpadmi a preto by sme sa mali snažiť produkovať čo najmenej odpadov a prispievať tak nielen k zachovaniu prírodných zdrojov a úspore energie, ale aj k celkovému zlepšeniu a skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme. Trvalo udržateľná hierarchia hovorí jasne:

Keď už hovoríme o separovaní, viete, že

  • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
  • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov a 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 750.000 m³ zemného plynu a mnoho elektrickej energie
  • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa
  • z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy

    recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny
  • recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí 2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 minúty a 20 sekúnd práce?