Kompost

Ako kompostovať

ČO PATRÍ DO KOMPOSTU:

* Bioodpady z domácnosti

 • zvyšky ovocia a zeleniny (vrátane citrusových plodov)
 • kávové a čajové zvyšky
 • zvyšky pečiva
 • papierové obrúsky a vreckovky
 • zvädnuté kvety, zemina z kvetináčov
 • zvyšky jedál (nie mäso, ryby, mliečne výrobky a kosti)

* Bioodpady zo záhrad

 • pokosená tráva, lístie, vetvičky
 • buriny, zvyšky ovocia a zeleniny
 • piliny, hobliny, kôra
 • popol z dreva
 • stará zemina

 

ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTU:

 • nerozložiteľné odpady a nebezpečné odpady
 • chemické prostriedky
 • prach zo smetí a vysávania
 • časti rastlín napadnuté chorobami
 • mäso, ryby, mliečne výrobky a kosti